Sistem bezbednosti hrane – zakonska regulativa i standardi

Sistem bezbednosti hrane je od vitalnog značaja kako za zaštitu potrošača, tako i za očuvanje ugleda prehrambenih proizvođača. U cilju osiguranja bezbednosti hrane, postoji veliki broj zakonskih regulativa i standarda koji su uspostavljeni na nacionalnom i međunarodnom nivou. U ovom članku, istražićemo važnost ovih regulativa i standarda, kao i kako se primenjuju u praksi.

Zakonska regulativa

Zakonska regulativa je osnovni temelj za obezbeđivanje bezbednosti hrane. Svaka država ima svoje specifične zakone i propise koji regulišu sve faze lanca ishrane, uključujući proizvodnju, preradu, distribuciju i prodaju hrane. Ovi zakoni se fokusiraju na aspekte kao što su higijena, obeležavanje, označavanje, upravljanje rizicima i postupanje u slučaju incidenta ili kontaminacije.

U međunarodnom kontekstu, organizacije poput Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) takođe igraju važnu ulogu u razvoju i promociji zakonskih regulativa koje se odnose na bezbednost hrane. Ovi međunarodni standardi su usmereni ka harmonizaciji pristupa i olakšavanju trgovine bezbednim prehrambenim proizvodima širom sveta.

Standardi bezbednosti hrane

Standardi bezbednosti hrane

Pored zakonske regulative, postoje i standardi bezbednosti hrane koji su dobrovoljni i često se primenjuju kao sredstvo za ostvarivanje najviših nivoa bezbednosti hrane. Jedan od najpoznatijih standarda je sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Analiza opasnosti i kontrola kritičnih tačaka). Ovaj sistem se fokusira na identifikaciju opasnosti, procenu rizika i postavljanje kontrolnih tačaka u proizvodnom procesu kako bi se minimizirao rizik od kontaminacije hrane.

Pored HACCP-a, postoji i niz drugih standarda kao što su ISO 22000 (Međunarodni standard za sisteme upravljanja bezbednošću hrane) i Global G.A.P. (Global Good Agricultural Practices – Globalne dobre poljoprivredne prakse) koji pružaju smernice i zahteve za proizvođače hrane u vezi sa bezbednošću, kvalitetom i održivošću.

Primena i koristi

Primena zakonskih regulativa i standarda bezbednosti hrane donosi mnoge koristi. Najvažnija je zaštita zdravlja potrošača i sprečavanje bolesti izazvanih konzumiranjem neispravne hrane. Ovi sistemi obezbeđuju da se hrana proizvodi, obrađuje, skladišti i prodaje u skladu sa strogo definisanim higijenskim standardima i procedurama.

Osim zaštite potrošača, zakonske regulative i standardi takođe pomažu u očuvanju ugleda prehrambenih proizvođača. Kroz njihovu primenu, kompanije se podstiču da uspostave robustne sisteme kontrole kvaliteta i bezbednosti hrane. To pomaže u izgradnji poverenja kod potrošača i sticanju reputacije kao pouzdanog proizvođača.

Druga korist zakonske regulative i standarda je stvaranje jednakih uslova za sve u industriji hrane. Kroz usklađivanje sa tim regulativama i standardima, svi proizvođači se podvrgavaju istim zahtevima i postupcima, čime se smanjuje rizik od nefer konkurencije i nekvalitetnih proizvoda.

Važno je napomenuti da se zakonske regulative i standardi bezbednosti hrane redovno ažuriraju i prilagođavaju novim saznanjima i tehnološkim dostignućima. To omogućava brže reagovanje na nove pretnje i rizike u vezi sa bezbednošću hrane.

Šta je global gap standard?

GlobalG.A.P. (Global Good Agricultural Practice) standard je međunarodni standard koji se odnosi na bezbednost hrane u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj standard obuhvata zahteve za proizvodnju hrane u skladu sa međunarodnim standardima bezbednosti hrane, kao i zaštite životne sredine, sigurnosti radnika i dobrobiti životinja.

global gap standard

GlobalG.A.P. standard je razvijen kako bi se osiguralo da hrana koja se proizvodi u poljoprivrednom sektoru bude zdrava, bezbedna i održivo proizvedena. Ovaj standard obuhvata brojne faktore koji utiču na bezbednost hrane, kao što su kvalitet vode za navodnjavanje, upotreba pesticida i drugih hemikalija, upravljanje otpadom i recikliranje, kao i dobrobit životinja.

Proizvođači hrane koji se pridržavaju GlobalG.A.P. standarda moraju da ispunjavaju niz zahteva, uključujući upravljanje rizicima, uspostavljanje sistema praćenja i kontrole kvaliteta hrane, upotrebu bezbednih i održivih proizvodnih metoda i uspostavljanje mera zaštite životne sredine.

Implementacija ovog standarda donosi brojne koristi proizvođačima hrane, uključujući povećanje kvaliteta i bezbednosti hrane, povećanje konkurentnosti na tržištu, smanjenje troškova kroz efikasnije upravljanje resursima i povećanje poverenja potrošača u proizvode koje kupuju.

IFS standard

IFS (International Featured Standards) standard je međunarodni standard za procenu kvaliteta i sigurnosti hrane. Ovaj standard se koristi za ocenu dobavljača hrane i proveru njihovog sistema upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane.

IFS standard je razvijen u cilju poboljšanja kvaliteta i bezbednosti hrane duž celog lanca snabdevanja, od primarne proizvodnje do prodaje na malo. Standard obuhvata niz zahteva za sistema upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane, uključujući uspostavljanje politike kvaliteta hrane, planiranje i praćenje proizvodnje hrane, uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta hrane, identifikaciju i praćenje rizika, kao i uspostavljanje mera zaštite životne sredine.

Slični članci

Advertismentspot_img

Popularno